Vedtekter og årsmøtepapirer

Vedtekter

Vedtatt 2020 (pdf)

Årsmøtereferat 

Vedtatt 2020 (pdf)

Vedtatt 2021 (pdf)