Turleders ressursside

Turleder viser vei
Turleder viser vei Foto: Ylva Asker

Takket være dere blir det lettere for andre å komme seg ut på tur! Uten innsatsen til turlederne kunne ikke Vesterålen Turlag gjennomført et så variert og spennende turprogram. Denne siden vil gjøre det lettere å være en god turleder.

VIKTIG! Alle som skal være turledere må gjennomføre et obligatorisk smittevernkurs i forkant. All informasjon om kurset og andre smitteverntiltak finner du på denne siden: https://www.dnt.no/koronaberedskap/

Får du problemer med appen eller gjennomføringa av kurset, er det bare å ta kontakt på hjelp@dnt.no

Planlegging av turene

Langtidsplanlegging

En godt planlagt tur vil være tryggere, hyggeligere og mer forutsigbar for deltakerne og turlederne. Turplanleggingen i turlaget begynner oftest rett før jul året før selve tursesongen. Hver kommune har sin egen turprogramkoordinator som tar initiativ til å starte opp med programarbeidet. Du som er turleder har kanskje allerede på dette tidspunkt en ide om hvilke turer du vil ha neste sesong og hvem du vil ha med deg som turleder. De som er turkoordinatorer vil i denne perioden kontakte turlederne og/eller invitere til ei samling der neste års turprogram planlegges. ​​​​​​​

Husk at en god og detaljert turbeskrivelse gjør det lettere for potensielle deltakere å vurdere om turen er rett for dem og sikre at de har med det riktige utstyret.

Når turene er registrert i turprogram og på nettsiden, vil turleder se turen under "Min side"(Turer og aktiviteter - turer som du leder) på dnt.no. Det kan være greit å sjekke om de registrerte data er korrekte sånn at man unngår misforståelser og endringer i siste liten.

Risikovurdering

Alle utendørsaktiviteter har større eller mindre elementer av risiko i seg. En risikovurdering dreier seg om å tenke igjennom hvilke uønskede hendelser som kan tenkes å oppstå på den akutelle turen, hvilke konsekvenser hendelsene vil kunne ha og på forhånd gjøre tiltak for å redusere risikoen for uønskede hendelser og konsekvensen av disse. DNT krever at organiserte aktiviteter er risikovurdert på forhånd. 

Som hjelp til risikovurderingene har DNT laget en sjekkliste som ligger ved hver enkelt tur du er turleder for. Denne får du tilgang til for hver enkelt tur gjennom "Min side"(Turer og aktiviteter - turer som du leder) på dnt.no. Når du gjennomgår og lagrer denne sjekklista på turen, vil det være en tilstrekkelig dokumentasjon på at risikovurderinger er gjort. Turlagets krav om dokumentasjon er dermed oppfylt.


Rett før turen

Hvis turen du planlegger skal gå i terreng uten ordinær mobiltelefondekning, må du vurdere å låne turlagets satellittelefon og/eller nødpeilesender (PBL). Ta kontakt med turlagets leder dersom dette er aktuelt.

Dersom du mangler annet utstyr til gjennomføring av turen, så fins det utlånsmuligheter i flere kommuner. Mer info om dette kommer her etterhvert. 

Det er i tillegg en selvfølge å sjekke siste tilgjengelige værmelding og vurdere om denne har noen betydning for turens sikkerhet og trivsel.

Gjennomføring av turen

For mange turdeltakere, både medlemmer og andre, vil turlederne være de eneste representantene for Vesterålen Turlag de møter i det daglige. Vær derfor oppmerksom og opptatt av å være en god representant for vårt fellesskap. Møt opp på bestemmelsesstedet i god tid, bruk profilerte turklær (eller DNT-vest) om du har og ta ledelsen i gruppa fra første stund. Husk våre verdier med huskeord STIEN: Spennende, troverdig, inkluderende, enkel og naturvennlig. Vær nøye med å gi god informasjon til alle både på forhånd og underveis, og vær oppmerksom på eventuelle usikkerheter som måtte oppstå. 

Se forøvrig veileder for turledere for praktiske tips underveis.

Spesielt for turer med overnatting:

Husk at du er turleder også på kveldstid på overnattingsstedet og ta ledelse ved romfordeling på hytta sånn at alle er komfortabel med dette. Felles opplegg for mat er hyggelig og sosialt, så ta gjerne ansvar for det. Det er god turlederskikk å være måteholden med alkohol. Ved overnattingsturer for barn og ungdom er det selvsagt totalavholdskrav.

Spesielt for vinterturer:

Ferdsel på vinteren krever ekstra oppmerksomhet. Bruk informasjon om vær og skredfare på Yr.no og Varsom.no, samt NVEs kart for skredterreng for å vurdere hvordan sikker ferdsel kan oppnås, og hvilke krav man må stille til turleders og deltakeres utstyr og kompetanse (eksempelvis skredsøker og skredkurs).

Etter turen

Etter hver tur ber vi om at turrapportskjema sendes inn til turlaget. Rapporten fylles ut med deltakere, turledere og eventuelt spesielle hendelser underveis. Skjema for turrapport sendes ut i posten til turlederne noen dager før turen. I tillegg ligger den her på siden øverst til høyre.

Dersom du har hatt utlegg eller vil ha refundert kilometergodtgjørelse for bilbruk, kan du be om refusjon ved å sende en epost til turlaget. Adressen er: vesteralen@dnt.no Kvitteringer skannes og vedlegges i eposten. 

Krav til turleder

En turleder i Vesterålen Turlag skal ha den kompetansen og kapasiteten som trengs for å gjennomføre en trygg, spennende og sosial turlagstur. Turlaget og DNT gjennomfører jevnlig forskjellige kurs for å kvalifisere og vedlikeholde kompetansen til turlederne. Disse kursene anbefales og er en fin arena for læring, erfaringsutveksling og nye bekjentskaper. På de enkleste turene i kjent terreng er det ikke krav til kurs, men på de mer krevende og risikofylte turene kreves det minimum en formelt kvalifisert turleder. God og adekvat realkompetanse kan erstatte kravet om turlederkurs.

Spesielt for barne- og ungdomsturer:

For en del barne- og ungdomsturer som gjennomføres uten foreldre avkreves turledere politiattest av nyere dato.

Ønsker du å bli turleder?

Dersom du syns det høres spennende ut å bli turleder, arrangeres det kurs og samlinger årlig. Send gjerne en epost til oss på vesteralen@dnt.no om du har spørsmål eller interesse rundt dette. 

Etikkvettregler

DNT har utarbeidet etikkvettregler som gjelder hele vår organisasjon, alt fra styrearbeid til turledelse. Her finner du gode råd om hvordan vi ønsker å fremstå og opptre. Hvis du har disse reglene med deg i bakhodet, er et godt grunnlag lagt for å bli en trygg og god turleder.

Veileder for turleder

Ved hjelp av denne veilederen ønsker vi at du som turleder skal få informasjon og praktiske tips slik at du og turdeltakerne får en fin turopplevelse. Veilederen inneholder også felter for turrapport og deltakerliste.

Turlederens kriseark​​​​​​​

Hovedregler ved ulykker, førstehjelp, brann, redning, hva gjør du ved sykdom, etc. Denne bør du være godt kjent med, og i tillegg ha med i sekken på turene.