Turleders ressursside (under bygging)

Turleder viser vei
Turleder viser vei Foto: Ylva Asker

Takket være dere blir det lettere å komme seg ut på tur! Uten innsatsen til turlederne kunne ikke Vesterålen Turlag gjennomført et så variert og spennende turprogram. Dette er siden som skal gjøre det lettere å være en god turleder.

Planlegging av turene

Langtidsplanlegging

En godt planlagt tur vil være tryggere, hyggeligere og mer forutsigbar for deltakerne og turlederne. Turplanleggingen i turlaget begynner oftest rett før jul året før selve tursesongen. Hver kommune har sin egen turprogramkoordinator som tar initiativ til å starte opp med programmarbeidet. Du som er turleder har kanskje allerede på dette tidspunkt en ide om hvilke turer du vil ha neste sesong og hvem du vil ha med deg som turleder. De som er turkoordinatorer vil i denne perioden kontakte turlederne og/eller invitere til ei samling der neste års turprogram planlegges. ​​​​​​​Turene skal registreres gjennom linken rett under her:

Denne registreringen er svært viktig og brukes som grunnlag for det offisielle trykte turprogrammet i "På Ræk", turprogram på nett, avisannonnsering og digital annonsering. Husk at en god og detaljert turbeskrivelse gjør det lettere for potensielle deltakere å vurdere om turen er rett for dem og sikre at de har med det riktige utstyret.

Når turene er registrert i turprogram og på nettsiden, vil turleder se turen under "Min side" på dnt.no. Det kan være greit å sjekke om de registrerte data er korrekte sånn at man unngår misforståelser og endringer i siste liten.

Risikovurdering


Rett før turen

Hvis turen du planlegger skal gå i terreng uten ordinær mobiltelefondekning, må du vurdere å låne turlagets satelittelefon. Ta kontakt med turlagets leder dersom dette er aktuelt.

Dersom du mangler annet utstyr til gjennomføring av turen, så fins det utlånsmuligheter i flere kommuner. Mer info om dette kommer her etterhvert. 

Gjennomføring av turen

Etter turen

  • Turrapport
  • Refusjon av utlegg

Krav til turleder

En turleder i Vesterålen Turlag skal ha den kompetansen som trengs for å gjennomføre en trygg, spennende og sosial turlagstur. Turlaget og DNT gjennomfører jevnlig forskjellige kurs for å kvalifisere og vedlikeholde kompetansen til turlederne. Disse kursene anbefales og er en fin arena for læring, erfaringsutveksling og nye bekjentskaper. På de enkleste turene i kjent terreng er det ikke krav til kurs, men på de mere krevende og risikofylte turene kreves det minimum èn formelt kvalifisert turleder. Turledere med lang fartstid er unntatt fra kravet om turlederkurs.

Spesielt for ungdomsturer:

For voksne turledere som skal arrangere ungdomsturer er det krav om politiattest av nyere dato.

Veileder for turleder

Ved hjelp av denne veilederen ønsker vi at du som turleder skal få informasjon og praktiske tips slik at du og turdeltakerne får en fin turopplevelse.

Turlederens kriseark​​​​​​​

Hovedregler ved ulykker, førstehjelp, brann, redning, hva gjør du ved sykdom, etc.