Turlagsstua

Foto: Willy Vestå

Et flott dagsturmål, og veldig bra utgangspunkt for korte og lengre dagsturer og toppturer i Sortlandsmarka.

Se ut.no for utfyllende informasjon om Turlagsstua!

Foto: Hentet fra ut.no
Foto: Camilla Lauksund