Styret

Foto: fra venstre: Willy Vestå, Trond Løkke, Berit Hansen, Christian Bakken, Heidi Ellingsen, Sølvi Mathisen, Sunniva Birkeland, Bengt Stian Nilsen. Torstein Amundsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ragna Renna (administrasjonssekretær)
Navn Rolle E-post Telefon
Trond Løkke Styreleder trond.lokke@vkbb.no 97 60 19 06
Berit Hansen Nestleder berit.hansen@vkbb.no 97 01 97 97
Heidi Ellingsen Kasserer heidie@vkbb.no 99 22 71 09
Willy Vestå Styremedlem willy.vesta@vkbb.no 91 77 07 69
Torstein Amundsen Styremedlem torstein86@hotmail.no 90 59 08 79
Christian Bakken Styremedlem christian@melbusystems.no  90 74 59 45
Bengt Stian Nilsen     Styremedlem bengtstian@vkbb.no 95 17 09 45
Sunniva Birkeland Styremedlem sunnbirk@gmail.com 97 08 40 56
Jul-Are Pettersen Revisor
Ragna Renna Administrasjonssekretær ragna.renna@gmail.com 90 95 05 58