KontaktinfoRmasjon

E-post til Vesterålen Turlag: vesteralen@dnt.no

Tlf: 76 11 14 80 (Visit Vesterålen)

Postadresse: Postboks 20, 8401 Sortland
Besøksadresse: Rådhusgata 11, Sortland

Telefonnummeret og adressen som er oppgitt, går til Visit Vesterålen som tar imot henvendelser på vegne av Turlaget. Visit Vesterålen besvarer spørsmål eller kan henvise deg videre til kontaktpersoner i Vesterålen Turlag.

Bildet under er tatt på årsmøtet 10. februar 2021.

Bak: Ragna Renna, Trond Løkke, Bengt Stian Nilsen, Jan-Ivar Ellingsen, Willy Vestå.

Foran: Berit Hansen, Torstein Amundsen, Sunniva Birkeland. Heidi Ellingsen og Sølvi Mathisen ikke tilstede på bildet. 

Årsmøte 2021
Årsmøte 2021 Foto: Karl Erik Birkeland/Vesterålen Turlag
Navn Rolle E-post Telefon
Trond Løkke Styreleder trond.lokke@vkbb.no 97 60 19 06
Berit Hansen Nestleder berit.hansen@vkbb.no 97 01 97 97
Heidi Ellingsen Kasserer heidie@vkbb.no 99 22 71 09
Willy Vestå Styremedlem willy.vesta@vkbb.no 91 77 07 69
Torstein Amundsen Styremedlem torstein86@hotmail.no 90 59 08 79
Jan- Ivar Ellingsen Styremedlem jan.Ivar.ellingsen@hadsel.kommune.no  90 13 56 72
Bengt Stian Nilsen     Styremedlem bengt.stian@vkbb.no 95 17 09 45
Sunniva Birkeland Styremedlem sunnbirk@gmail.com 97 08 40 56
Jul-Are Pettersen Revisor
Ragna Renna Administrasjonssekretær ragna.renna@gmail.com 90 95 05 58