Foto: Kristin Green Nicolaysen

Priser

Prisene gjelder Vesterålen Turlags hytter. Andre foreninger kan ha andre priser, spesielt for barn- og ungdomsmedlemmer.

Priser 2018 Medlem Ikke medlem
Overnatting voksne (adult per night) 150,- 300,-
Overnatting 19–25 år (per night) 75,- 150,-
Overnatting 13–18 år (per night) 0,- 150,-
Overnatting 0–12 år (per night) 0,- 75,-
* Dagsbesøk voksne (adult day visit) 50,- 100,-
* Dagsbesøk 0–25 år (day visit) 0,- 20,-
** Sauna pr. person, voksne (adult) 40 40
** Sauna pr. person, 0–18 år 20,- 20,-
Kommersielle aktører overnatting 340,- 340,-
Kommersielle aktører dagsbesøk 140.- 140,-

Kommersielle aktører MÅ kontakte oss på forhånd på vesteralen@dnt.no for nærmere avtale om besøk, tidspunkt og betaling. Hyttene er ikke tilgjengelige for kommersielle grupper i helger og i perioder med stort lokalt besøk, som eksempelvis påske, vinterferie og høstferie. Pris per person er kr 340,- pr overnatting og kr 140 for dagsbesøk, uavhengig av medlemskap i DNT eller ikke. Bruk av badstue er inkludert i prisen.

*) Betal for dagsbesøk når kjøkken/oppholdsrom/ved/båter benyttes.
*) Pay for day visit when use of kitchen/residence/wood/boats

**) I tillegg til ordinær besøkavgift
**) In addition to ordinary fee

 • Skriv deg i protokollen straks, først da har du rettigheter på hytta! Please sign the hut protocol immediately at arrival!
 • Hytta kan ikke benyttes som del av kommersielle turarrangement.
 • Teltere betaler overnattingsavgift når hytta benyttes e.kl. 18.00.
 • Samme pris for seng, hems, sofa eller gulv.

Innbetaling

 • Bruk utlagt giro og betal i bank/nettbank (kto. 4570 1708060)
 • På Snytindhytta og Trollfjordhytta kan du også betale kontant i konvolutt som legges i kassen. Se eget oppslag om Vipps.
 • Benytt gjerne utlagte medlemskort til å tegne medlemskap (må betales umiddelbart i bank), eller meld deg inn på www.dnt.no og få medlemsfordelene allerede nå.

Payment
At Trollfjordhytta and Snytindhytta we prefer cash payment in the envelope in the box. Alternatively, and for our other huts, you may pay to IBAN: NO05 4570 1708 060, BIC: SNOWNO22.

Betal med Vipps
Vesterålen Turlag har Vippsbetaling på alle hytter. Du finner enkelt hyttene når du søker i Vipps-appen, men følgende Vippskoder og nummer er opprettet:

 • Snytindhytta Opphold 96122
 • Guvåghytta Opphold 96124
 • Ingemannhytta Opphold 96126
 • Trollfjordhytta Opphold 96128
 • Turlagsstua kafe 96120
 • Turlagsstua Opphold 540799 

I meldingsfeltet skriver du hvem du betaler for, enten navn eller nummer fra besøksprotokollen.

NB. Det er kun på Turlagsstua og Guvåghytta du kan betale med Vipps mens du er på hytta, for de øvrige hyttene må du vente med betaling til du er innenfor mobildekning.

(Vipps-appen kan laste med her for iPhoneAndroid og Windows Phone.)

Manglende betaling

Vi henstiller alle besøkende til å huske på å betale etter besøk.

Vesterålen Turlag gjennomgår jevnlig besøksprotokollene til hyttene. Vi finner dessverre at mange «glemmer» å betale for oppholdet når de kommer hjem. Dette utgjør store summer pr. år. 

I tillegg ser vi at mange skriver at de er medlemmer, men ved kontroll av medlemslistene (DNT) finner vi ofte at dette ikke stemmer. For å være medlem må det være betalt en årlig kontingent.

Vi purrer på manglende betaling. Det sendes ut faktura etter en kontroll av hytteprotokollene. Vi har knyttet oss til et lokalt inkassobyrå, slik at faktura oversendes til inkasso hvis det ikke blir betalt. Vi minner også om at besøkende som ikke er medlem i Vesterålen Turlag/DNT skal betale dobbel pris. Uansett medlem eller ikke, skal det også betales for bruk av badstu, dette gjelder også barn.

Takk for at du hjelper oss med å følge våre retningslinjer!