Foto: Kristin Green Nicolaysen

Priser

Prisene gjelder Vesterålen Turlags hytter. Andre foreninger kan ha andre priser, spesielt for barn- og ungdomsmedlemmer.

Priser 2017 Medlem Ikke medlem
Overnatting voksne (adult per night) 150,- 300,-
Overnatting 13-25 år (per night) 0,- 150,-
Overnatting 0-12 år (per night) 0,- 75,-
Dagsbesøk voksne * (adult day visit) 50,- 100,-
Dagsbesøk 0-25 år * (day visit) 0,- 20,-
Sauna pr. person, voksne (adult) 40,- 40,-
Sauna pr. person, 0-18 år 20,- 20,-

* Kort dagsbesøk uten bruk av gass, ved eller båt mv. er gratis.

* Short day visit withour use of kitchen, stove and boats etc. is free.

 • Skriv deg inn i protokollen med en gang du ankommer, først da har du rettigheter på hytta. Please sign in the protocol immediatly at arrival.
 • Hytta kan ikke benyttes som del av kommersielle turarrangement.
 • Teltere betaler for dagsbesøk ved bruk av hytta.
 • Samme pris for seng, hems, sofa eller gulv.

Innbetaling

 • Bruk utlagt giro og betal den i bank/nettbank (konto 4570 17 08060).
 • På Snytindhytta og Trollfjordhytta kan du også betale kontakt i konvolutt som legges i kassen. 
  At Trollfjordhytta and Snytindhytta we prefer cash payment in the envelope in the box. Alternatively, and for our other huts, you may pay to IBAN NO05 4570 1708 060, BIC SNOWNO22.
 • Benytt gjerne utlagt medlemskort til å tegne medlemskap (må betales umiddelbart i bank), eller meld deg inn på her og få medlemsfordelene allerede nå.

Betal med Vipps
Vesterålen Turlag har Vippsbetaling på alle hytter. Du finner enkelt hyttene når du søker i Vipps-appen, men følgende Vippskoder og nummer er opprettet:

 • Snytindhytta Opphold 96122
 • Guvåghytta Opphold 96124
 • Ingemannhytta Opphold 96126
 • Trollfjordhytta Opphold 96128
 • Turlagsstua kafe 96120

I meldingsfeltet skriver du hvem du betaler for, enten navn eller nummer fra besøksprotokollen.

NB. Det er kun på Turlagsstua og Guvåghytta du kan betale med Vipps mens du er på hytta, for de øvrige hyttene må du vente med betaling til du er innenfor mobildekning.

(Vipps-appen kan laste med her for iPhoneAndroid og Windows Phone.)

Manglende betaling

Vi henstiller alle besøkende til å huske på å betale etter besøk.

Vesterålen Turlag gjennomgår jevnlig besøksprotokollene til hyttene. Vi finner dessverre at mange «glemmer» å betale for oppholdet når de kommer hjem. Dette utgjør store summer pr. år. 

I tillegg ser vi at mange skriver at de er medlemmer, men ved kontroll av medlemslistene (DNT) finner vi ofte at dette ikke stemmer. For å være medlem må det være betalt en årlig kontingent.

Vi purrer på manglende betaling. Det sendes ut faktura etter en kontroll av hytteprotokollene. Vi har knyttet oss til et lokalt inkassobyrå, slik at faktura oversendes til inkasso hvis det ikke blir betalt. Vi minner også om at besøkende som ikke er medlem i Vesterålen Turlag/DNT skal betale dobbel pris. Uansett medlem eller ikke, skal det også betales for bruk av badstu, dette gjelder også barn.

Takk for at du hjelper oss med å følge våre retningslinjer!