Foto: Kristin Green Nicolaysen

Priser

Prisene gjelder Vesterålen Turlags hytter. Andre foreninger kan ha andre priser, spesielt for barn- og ungdomsmedlemmer.

Fra desember 2020 og ut oktober 2021 har vi innført booking av hele hytter. 
I tabellen under er prisene som gjelder for booking av hele hytter. Booking gjøres i bookingsystemet.

Fra 1. november er det booking av senger på alle hyttene våre med unntak av Ingemannhytta. Se egen prisoversikt. 

Kommersielle grupper og skoleklasser må fortsatt kontakte oss for å avtale booking.  

Hytter

Medlem per døgn

Ikke- medlem per døgn

Snytindhytta - store

1000

2000

Snytindhytta - lille

400

800

Guvåghytta - hovedhytta

1000

2000

Guvåghytta - naustloftet

600

1200

Trollfjordhytta – store

1000

2000

Trollfjordhytta – lille

600

1200

Ingemannhytta

400

800

Turlagsstua

1200

2400

Priser fra 1.1.2019 Medlem Ikke medlem
Overnatting voksne (adult per night) 200,- 400,-
Overnatting 19–25 år (per night) 100,- 200,-
Overnatting 13–18 år (per night) 0,- 200,-
Overnatting 0–12 år (per night) 0,- 100,-
* Dagsbesøk voksne (adult day visit) 50,- 100,-
* Dagsbesøk 0–25 år (day visit) 0,- 50,-
Kommersielle aktører overnatting 400,- 400,-
*Kommersielle aktører dagsbesøk 150.- 150,-
Gruppepris - se tekst nedenfor
Ingemannhytta- hele hytta 400,- 800,-

*) Betal for dagsbesøk når kjøkken/oppholdsrom/ved/båter/sauna benyttes.
*) Pay for day visit when use of sauna/kitchen/residence/wood/boats

  • Skriv deg i protokollen straks, først da har du rettigheter på hytta! Please sign the hut protocol immediately at arrival!
  • Kommersielle grupper etter avtale med Vesterålen Turlag. Commercial groups only in agreement with Vesterålen Turlag.
  • Teltere betaler overnattingsavgift når hytta benyttes etter kl. 18.00.
  • Samme pris for seng, hems, sofa eller gulv.

Gruppepris

Skoleklasser til og med videregående skole kan nå få en fast pris for overnatting på hyttene våre. Pris for Guvåghytta, Snytindhytta, Turlagsstua og Trollfjordhytta er 2000 kroner pr. døgn.
Bestilling skjer via e-post til vesteralen@dnt.no og må forhåndsbetales. Den aktuelle hytta blir gjort utilgjengelig for andre i bookingsystemet, men merk at det kan det komme andre gjester på hytta, enten dagsbesøk eller overnattingsgjester, som har rett til å være på hytta. 

Husk at alle elever og voksne skal skrives inn i protokollen på hytta! 

Hyttebooking

For mer informasjon om hyttebooking og reglene for bla. avbestilling, medbringelse av dokumentasjon på booking for å ha rett til seng, tidspunkt for fremmøte mv. finner du på siden Hyttebooking

Kommersielle aktører

Kommersielle aktører MÅ kontakte oss på forhånd på vesteralen@dnt.no for nærmere avtale om besøk, tidspunkt og betaling. Hyttene er ikke tilgjengelige for kommersielle grupper i helger og i perioder med stort lokalt besøk, som eksempelvis påske, vinterferie og høstferie. Pris per person er kr 400,- pr overnatting og kr 150 for dagsbesøk, uavhengig av medlemskap i DNT eller ikke. Bruk av badstue er inkludert i prisen.

Innbetaling

Betal med Vipps

Vesterålen Turlag har Vippsbetaling på alle hytter. Følgende Vipps-nummer er opprettet:

Snytindhytta Opphold 96122

Guvåghytta Opphold 96124

Ingemannhytta Opphold 96126

Trollfjordhytta Opphold 96128

Turlagsstua kafe 96120

Turlagsstua Opphold 540799

I meldingsfeltet skriver du hvem du betaler for, enten navn eller nummer fra besøksprotokollen.

NB Det er kun på Turlagsstua og Guvåghytta du kan betale med Vipps mens du er på hytta, for de øvrige hyttene må du vente med betaling til du er innenfor mobildekning.

Nettbank

Du kan betale i nettbank (kontonummer 4570 1708060). Se giro på hyttene som du tar med deg hjem. Husk å merke innbetaling med hyttenavn og dato for overnatting.

Kontant

På Snytindhytta og Trollfjordhytta kan du også betale kontant i konvolutt som legges i kassen.

Payment

At Trollfjordhytta and Snytindhytta we prefer cash payment in the envelope in the box. Alternatively, and for our other huts, you may pay to PayPal to our account vesteralen@dnt.no

IBAN: NO05 4570 1708 060, BIC: SNOWNO22.

Manglende betaling

Vi henstiller alle besøkende til å huske på å betale etter besøk.

Vesterålen Turlag gjennomgår jevnlig besøksprotokollene til hyttene. Vi finner dessverre at mange «glemmer» å betale for oppholdet når de kommer hjem. Dette utgjør store summer pr. år. 

I tillegg ser vi at mange skriver at de er medlemmer, men ved kontroll av medlemslistene (DNT) finner vi ofte at dette ikke stemmer. For å være medlem må det være betalt en årlig kontingent.

Vi purrer på manglende betaling. Det sendes ut faktura etter en kontroll av hytteprotokollene. Vi har knyttet oss til et lokalt inkassobyrå, slik at faktura oversendes til inkasso hvis det ikke blir betalt. Vi minner også om at besøkende som ikke er medlem i Vesterålen Turlag/DNT skal betale ikke-medlemspris. 

Takk for at du hjelper oss med å følge våre retningslinjer!