Hyttekalender
Foto: Trond Løkke

I denne kalenderen legger vi inn større grupper som skal besøke våre hytter. Dette er ingen bookingordning, og gir ingen eksklusiv rett til hytta. 

Ordningen er et forsøk på å unngå kollisjoner av flere større grupper samtidig på hyttene. Vi oppfordrer derfor større grupper til å se i kalenderen før de legger på tur, og eventuelt melder sin ankomst. Uansett er alle velkommen til hyttene våre, når som helst, og uten å ha sjekket hyttekalenderen.

For å legge inn en ankomstmelding i kalenderen, må det være minst
Ti personer til Guvåghytta og Snytindhytta 
Seks personer til Trollfjordhytta
Tre personer til Ingemannhytta 

Send en e-post til vesteralen@dnt.no med antall i gruppa, navn og telefonnummer på kontaktperson, samt tidspunkt for ankomst og avreise. Innen 2–3 dager vil vi oppdatere hyttekalenderen.

Vesterålen Turlag var først i Norge med å prøve ut en slik kalender. Synes du den fungerer? Send oss gjerne en tilbakemelding vesteralen@dnt.no