Frivillig 
Foto: Trond Løkke

Ønsker du å bli frivillig? Vi blir glad for alle former for hjelp!
Send e-post til
vesteralen@dnt.no og fortell hva du ønsker å bidra med!

Vesterålen Turlag har ingen ansatte, men det legges ned årlig rundt 10.000 dugnadstimer for å opprettholde tilbudet vårt.

Hyttedugnad

Hjelpe til med frakt av ved, hyttevask eller annet vedlikehold? Vi trenger flere hender!

Her ser du en oversikt over planlagte fellesdugnader du kan delta på.

Turlagets 10-topperstur

Høstens store arrangement! ​​​​​​​Her er det behov for merking av rute, oppsetting av telt i målområdet, utdeling av startnummer etc.

Turprogramarbeid

I hver av de fem vesterålskommunene ønsker vi et tilbud for seniorer, fjellsport, barn og andre. Det beste tilbudet får vi om du med dine lokalkunnskaper kan hjelpe oss med forslag på aktiviteter og turledelse.

Administrativt arbeid

Hva med å bistå med administrativt arbeid som for eksempel søknader om midler til aktiviteter? Eller noe annet?

Bidrag til hjemmeside og Facebook

Vi ønsker bilder og tekst fra alle dere som er på tur i Vesterålen! 
Send til vesteralen@dnt.no

Stoff til våre publikasjoner

Vi utgir medlemsblad, kalender og turbøker. Turlaget trenger stadig nytt stoff og bilder til våre publikasjoner på papir.

Dugnadsarbeid på Snytindhytta
Dugnadsarbeid på Snytindhytta Foto: Trond Løkke