Frivillig 
Foto: Trond Løkke

Ønsker du å bli frivillig? Vi blir glad for alle former for hjelp!
Send e-post til
vesteralen@dnt.no og fortell hva du ønsker å bidra med!

Vesterålen Turlag har ingen ansatte, men det legges ned årlig rundt 10.000 dugnadstimer for å opprettholde tilbudet vårt.

Hyttedugnad

Hjelpe til med frakt av ved, hyttevask eller annet vedlikehold? Vi trenger flere hender, for det er mange oppgaver!
Her ser du en oversikt over planlagte fellesdugnader du kan delta på.

Administrativt arbeid

Hva med å bistå med administrativt arbeid som for eksempel søknader om midler til aktiviteter? Eller noe annet?

Stoff til våre publikasjoner

Vi utgir medlemsblad, kalender og turbøker. Turlaget trenger stadig nytt stoff og bilder til våre publikasjoner på papir.

Bidrag til hjemmeside og Facebook

Vi ønsker bilder og tekst fra alle dere som er på tur i Vesterålen! 
Send til vesteralen@dnt.no

Turprogramarbeid

I alle vesterålskommunene ønsker vi et tilbud for seniorer, fjellsport, barn og andre. Det beste tilbudet får vi om du med dine lokalkunnskaper kan hjelpe oss med forslag på aktiviteter og turledelse.

Veileder for turleder

Ved hjelp av denne veilederen ønsker vi at du som turleder skal få informasjon og praktiske tips slik at du og turdeltakerne får en fin turopplevelse.

Turleders ressursside​​​​​​​


Turlagets 10-topperstur

Høstens store arrangement! ​​​​​​​Her er det behov for merking av rute, oppsetting av telt i målområdet, utdeling av startnummer etc.

Turlederens kriseark​​​​​​​

Hovedregler ved ulykker, førstehjelp, brann, redning, hva gjør du ved sykdom, etc.

Dugnadsarbeid på Snytindhytta
Dugnadsarbeid på Snytindhytta Foto: Trond Løkke