Frivillig 
Foto: Bjørn Eide

Ønsker du å bli frivillig? Vi blir glad for alle former for hjelp!
Send e-post til
vesteralen@dnt.no og fortell hva du ønsker å bidra med!

Vesterålen Turlag har ingen ansatte, men det legges ned årlig rundt 10.000 dugnadstimer for å opprettholde tilbudet vårt.

Turleder

Vi trenger alltid påfyll til turledergruppa!

Har du et turmål du er godt kjent med, som du gjerne vil gjøre kjent for andre og dele turopplevelsen med, så meld deg som turleder. Det kan være en familietur, tur for seniorer eller en tur for de som er vant til mer krevende turer.

Merking, hyttetilsyn og hyttebygging

Her er det stadig oppgaver som venter!

Kan du tenke deg noe av dette?

Stoff til våre publikasjoner

Vi utgir medlemsblad, kalender og turbøker. Turlaget trenger stadig nytt stoff og bilder til våre publikasjoner på papir.

Turprogramarbeid

I hver av de fem vesterålskommunene ønsker vi et tilbud for seniorer, fjellsport, barn og andre. Det beste tilbudet får vi om du med dine lokalkunnskaper kan hjelpe oss med forslag på aktiviteter og turledelse.

Dugnad

Hjelpe til med frakt av ved, hyttevask eller annet vedlikehold? Vi trenger flere hender! Her kan du se en oversikt over planlagte fellesdugnader du kan delta på.

Administrativt arbeid

Hva med å bistå med administrativt arbeid som for eksempel søknader om midler til aktiviteter? Eller noe annet?

Opplæring 

Alle som er turledere kan få veiledning og kurs. Vi arrangerer førstehjelpskurs, skredkurs og turlederopplæring som er tilpasset turledelse i vårt kystalpine landskap.

Bidrag til hjemmeside og Facebook

Vi ønsker bilder og tekst fra alle dere som er på tur i Vesterålen! 

Turlagets 10-topperstur

Høstens store arrangement! ​​​​​​​Her er det behov for merking av rute, oppsetting av telt i målområdet, utdeling av startnummer etc.

Dugnadsarbeid på Snytindhytta
Dugnadsarbeid på Snytindhytta Foto: Trond Løkke