Til Færøyene med Lofoten Turlag

Foto: Google maps

Bli med på tur til Færøyene 3.-10. september 2017! Se vedlagte program. Begrenset antall plasser. Påmelding til Sigfus Kristmannsson innen 1. juni 2017. E-post: sigfus@online.no eller mobil 91716450.