Turlederkompetanse

Kvasstind
Kvasstind Foto: Harald Ravn

 Nå det er mulig å søke om innpass i DNTs turlederstige på bakgrunn av utdanning og erfaring.

Mange erfarne turfolk blir i dag benyttet som turledere i DNT uten at en har en formell godkjenning. Vi ønsker å legge til rette for at alle turledere som benyttes er godkjente DNT-turledere. Derfor åpnes det for å søke godkjenning på bakgrunn av erfaring.

Søkere som ønsker godkjenning som sommerturleder, må dokumentere at de har ledet turer for sin medlemsforening over tid (minst 20 turer som turleder med en helg varighet eller minst 30 dagsturer), og et anbefalingsbrev fra medlemsforeningen må vedlegges. Skal det søkes om godkjenning som vinterturleder må man i tillegg dokumentere deltakelse på et NF-godkjent grunnkurs skred.


Les mer her: https://www.dnt.no/innpass-i-turlederstigen/

Skrevet av Ragna Renna 23. februar 2021