Trofaste tillitsvalgte

Foto: Karl Erik Birkeland/Vesterålen Turlag

Årsmøtet ble holdt på Kulturfabrikken 10. februar, og det møtte opp 29 møtedeltagere.
​​​​​​​Det ble kun små endringer på tillitsvalgtlista. Årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan for 2021 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Handlingsplanen viser et turlag som satser friskt fremover på mange områder, og i år blir det Arena Turlagsstua som virkelig står i fokus! 

Jan-Ivar Ellingsen fra Hadsel kom inn som nytt styremedlem etter Christian Bakken som ikke ønsket gjenvalg. Christian har vært styremedlem i fire år og har vært særlig aktiv i nettutvalget, som kursleder og som turleder. Noen av oppgavene kommer han fortsatt til å bidra med å utføre. Jan-Ivar har vært aktiv turlaget over lengre tid og er hjertelig velkommen som styremedlem.
​​​​​​​De øvrige tillitsvalgte som var på valg, tok gjenvalg. Styret for 2021 ser slik ut: 

Leder: Trond Løkke, Sortland
Nestleder: Berit Hansen, Bø - gjenvalg
Kasserer: Heidi Ellingsen, Øksnes- gjenvalg
Styremedlem: Sunniva Birkeland, Sortland
Styremedlem: Willy Vestå, Sortland
Styremedlem: Torstein Amundsen, Andøy/Sortland  
Styremedlem: Bengt Stian Nilsen, Øksnes - gjenvalg
Styremedlem: Jan-Ivar Ellingsen, Hadsel

Administrasjonssekretær (ikke i styret): Ragna Renna - gjenvalg

Valgkomiteen for 2021 er slik samensatt:
Leder: Camilla Lauksund, Sortland 
1. medlem: Jan Paulsen, Hadsel
2. medlem: Torill Johansen, Andøy - Ny

På bildet i bakre rekke: Ragna, Trond, Bengt Stian, Jan-Ivar, Willy.
Fremste rekke: Berit, Torstein, Sunniva. Heidi Ellingsen ikke til stede.

Skrevet av Ragna Renna 11. februar 2021