Hedersprisutdeling på årsmøtet

Thomas Stigen fikk Peis på-pris
Thomas Stigen fikk Peis på-pris Foto: Ragna Renna

Thomas Stigen fikk turlagets Peis på- pris for sin innsats som prosjektleder for damutbedringa ved Arena Turlagsstua. Vel fortjent for stor innsats og godt resultat. Vi gratulerer! 

I statuttene om prisen står det:

"Den som tildeles Peis På-prisen må ha utvist en betydelig frivillig innsats for Vesterålen Turlag i den senere tid.  Innsatsen kan være relatert til ett eller flere felter av lagets løpende virksomhet, spesielle prosjekter eller nyskapende tiltak, og som har bidratt til et betydelig løft for Vesterålen Turlags aktiviteter og/eller tilbud. "

Peis På- prisen består av en turkniv med inngravering. Styreleder Trond Løkke overrakte et vel fortjent hederstegn til Thomas.

Skrevet av Ragna Renna 11. februar 2021