Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Kom ikke diltende etter

Skjærgård, sund og fjord utenfor Guvåghytta. Verd å beholde for friluftsliv og fjordfiske, eller best egnet for fiskeoppdrett? Kystsoneplanen vil gi svar, og du kan påvirke.
Skjærgård, sund og fjord utenfor Guvåghytta. Verd å beholde for friluftsliv og fjordfiske, eller best egnet for fiskeoppdrett? Kystsoneplanen vil gi svar, og du kan påvirke. Foto: Willy Vestå

Det er nå toget går. Det nytter ikke å komme diltende med dine klagemål når alt er avgjort, sier Willy Vestå.

Han representerer Vesterålen Turlag i arbeidet med den nye kystsoneplanen for Vesterålen.

Kontakt meg omgående på willy.vesta@vkbb.no dersom du veit om kyst- og sjøområder som er særlig viktige for friluftslivet. Turlaget har faktisk mulighet til å påvirke kystsoneplanen i denne tidlige fasen, sier Willy.

Avsetting av arealer til akvakultur er en sentral del av planlegginga som nå er i gang. Her er det gitt klare politiske føringer, både nasjonalt og regionalt, og det må vi bare forholde oss til, understreker turlagets mann.

Men kommunestyrene i Vesterålen har slått fast at framtidig næringsaktivitet ikke skal gå på bekostning av naturens mangfold og bæreevne, natur- og kulturhensyn, friluftsliv og landskap. Kystsoneplanen skal sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge når det gjelder utfoldelse på sjø og i kystnære områder, og planen skal sikre generell bolyst i hele befolkninga, forteller Willy.

Nå utarbeides det en plan som legger premisser for årtier framover. Mener du noe om friluftsverdiene i sjøen helt opp til flomålet, så la meg høre fra deg, oppfordrer Willy.

Skrevet av Christian Bakken 1. oktober 2020