Til deg som er turdeltaker

Ved Trollfjordhytta i Vesterålen, juni 2019.
Ved Trollfjordhytta i Vesterålen, juni 2019. Foto: Andre Marton Pedersen,

Nå er vi endelig i gang med fellesturer igjen. DNT har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet retningslinjer om smittevern for gjennomføring av fellesturer og som vi i Vesterålen også følger.

Det er både turleder og de som deltar på tur som har ansvar for at de følges. Dersom turdeltakere ikke følger retningslinjene kan turleder be dem om å forlate turgruppa.
Retningslinjene blir oppdatert dersom de nasjonale rådene endres. Her er retningslinjer som gjelder nå:

  • Alle som skal delta på fellesturer må være friske og ha god allmenntilstand. Føler du deg slapp, har luftveisplager eller forkjølelsessymptomer må du holde deg hjemme.
  • Alle deltagere må melde seg på turen i forkant. Det gjelder alle turer. Vi må ha oversikt i forkant av tur over antall deltakere, og vi må ha kontaktinformasjon til alle deltagere dersom noen blir syke i etterkant. Påmeldingsinformasjon for hver enkelt tur finner du på nettsiden vår.
  • Turen skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader og for å unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 
  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltagere og turledere.
  • Underveis på tur og i pauser gjelder avstandsregelen på en meter dersom man ikke er i samme husstand. 
  • Utstyr skal ikke deles. Alle må ha med seg det de trenger for turen, enten det gjelder turutstyr, mat eller drikke. Det tilberedes ikke felles måltider.
  • Samkjøring organiseres ikke av turlaget. Det anbefales at kun personer fra samme husstand kjører sammen. 

Skrevet av Christian Bakken 13. mai 2020