Koronavirus - Dette gjør vi

Gavltinden
Gavltinden Foto: Alex Robins

Oppdatert 15.3.2020: 

Forbud mot bruk av Vesterålen Turlags hytter

Vesterålen Turlag har fått anmodning fra kommuneoverlegen i Hadsel om å stenge våre hytter. Vi innfører med umiddelbar virkning forbud mot bruk av alle våre hytter. Turlaget får ikke fysisk stengt hyttene utover den låsing som er på en del av hyttene, men hyttene tillates altså ikke brukt av noen så lenge smittesituasjonen vedvarer og annen beskjed blir gitt.


Vesterålen Turlag følger videre rådene fra DNT sentralt og avlyser alle arrangementer og turer.

Anbefalinger fra DNT sentralt til DNTs foreninger for planlagte møter, fellesturer og organiserte aktiviteter: 
Gitt den raske utviklingen i COVID-19 situasjonen og myndighetenes innstendige råd om at vi alle nå slutter opp om dugnaden for å begrense smitten, har vi fått en rekke henvendelser fra dere som ønsker råd for hvordan dere skal håndtere situasjonen, særlig med tanke på møter og planlagte arrangement. 


De aller fleste administrasjoner og arbeidsplasser velger å legge til grunn et føre-var-prinsipp for egen drift. Tiltakene for turer og aktiviteter i egen regi bør også avspeile dette prinsippet. Vi forstår myndighetenes oppfordring til en stor dugnad slik.


Etter å ha innhentet informasjon og drøftet situasjonen er DNTs anbefalinger til våre medlemsforeninger:

  1. Alle møter som årsmøter, dugnadsmøter og andre møter i egen regi anbefales avlyst og gjennomføres digitalt der dette er mulig. 
  2. Organiserte fellesturer og aktiviteter avlyses. 


Rådene vurderes fortløpende utfra nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19 gjennom råd gitt fra FHI. Rådene gjelder inntil ny beskjed gis.

Skrevet av Christian Bakken 11. mars 2020