Rapporten fra skredulykka klar

DNT sentralt og Vesterålen Turlag er nå ferdige med rapporten om skredulykka ved Trollfjordhytta 3. november.

Rapporten er todelt, dels beskriver den hva som skjedde, og dels omhandler den læringspunkt for er verdt å lese for alle som er opptatt av sikkerhet i fjellet. Les den fullstendige ulykkesrapporten her  

Her er lenke til DNT sin hjemmeside  

Skrevet av Ragna Renna 6. februar 2020