Regionsamling i nord!

Foto: Mette Øinæs Habberstad

Hilsen fra Hamn i Senja og årets regionsamling for DNT-laga i Nord-Norge! Vesterålen Turlag stiller med hele seks delegater. Regionsamlinga er en viktig møteplass for utveksling av erfaringer og til inspirasjon for videre turlagsdrift. Ser du noen kjente ansikter her, kanskje? Våre delegater er Sølvi Mathisen, Heidi Ellingsen, Willy Vestå, Trond Løkke, Berit Hansen og Ragna Renna.

Skrevet av Kristin Green Nicolaysen 25. september 2017